Karyawan

Nama : TARLI

N I P : 198204182010011002

Jabatan : Koordinator TU

Alamat : Nogo – Sambeng


Nama : SUDARTO

N I P  : 197801042007011006

Jabatan : Bendahara Gaji

Alamat : Glugu – Mantup

Nama : KHUSNAN

N I P  : –

Jabatan : Tenaga Kependidikan

Alamat : Sambilan – Mantup

Nama : NINIK EKAWATI, SE

N I P  : –

Jabatan : Tenaga Kependidikan

Alamat : Kaopen – Mantup

Nama : SUBAKIR, S.Kom

N I P : 

Jabatan : Tenaga Kependidikan

Alamat : Kaopen – Mantup

Nama : JUNIA KUSWARINI, SE

N I P  : –

Jabatan : Tenaga Kependidikan

Alamat : Patuk – Sumberbendo

Nama : IMAM MUSTAKIM

N I P  : –

Jabatan : Tenaga Kependidikan

Alamat : Mantup Tengah – Mantup

Nama : SYAIFUL ANWAR

N I P  : –

Jabatan : Tenaga Kependidikan

Alamat : Mantup Tengah – Mantup

Nama : SUHUD ARIANTO

N I P  : –

Jabatan : Penjaga Malam

Alamat : Mantup Tengah – Mantup

Nama : SUGIHARTO

N I P  : –

Jabatan : Tenaga Kependidikan

Alamat : Lopang – Kembangbahu

Nama : CECEP TRISAKTI

N I P  : –

Jabatan : Tenaga Kependidikan

Alamat : Sumberkerep – Mantup

Nama : LENI KURNIATI, S.Kep

N I P  : –

Jabatan : Tenaga Kesehatan

Alamat : Glugu – Mantup

Nama : SISWANTO, SE

N I P  : –

Jabatan : Tenaga Kependidikan

Alamat : Randubener – Tikung

Nama : FIKA AYU NURROHMATUS SA’ADAH, S.Kom

N I P  : –

Jabatan : Tenaga Kependidikan

Alamat : Kedungsoko – Mantup

Nama : FIFI AMINATUL, S.Pd

N I P  : –

Jabatan : Tenaga Kependidikan

Alamat : Kaopen – Mantup

Nama : KRIS SYAIFUL ANWAR

N I P  : –

Jabatan : Scurity

Alamat : Mantup Tengah – Mantup

Nama : ASRO

N I P  : –

Jabatan : Penjaga Malam

Alamat : Bulu – Mantup

Nama : KARBIANTO

N I P  : –

Jabatan : Tenaga Kependidikan

Alamat : Waton – Mantup

Nama : 

N I P  : –

Jabatan : Tenaga Kependidikan

Alamat :